Strona Główna » Nauka Języków » Języki Obce – Lekcja 2

Języki Obce – Lekcja 2

angielski lekcja 2

 

Poznaj 50% używanego języka!

 

Czas na kolejną lekcję języka obcego.

 

Długo zastanawiałem się co w niej zamieścić, w końcu postanowiłem odwlec zapoznawanie czytelnika od razu w drugiej lekcji z czasami gramatycznymi.

 

W tej lekcji skupię się na ważnych słówkach odpowiadających za ok 50% zrozumienie języka angielskiego oraz czasowniku „to be”, również bez jego odmiany.

 

Będzie ona już dłuższa, tak więc zapraszam do czytania.

W lekcji w nawiasach () umieściłem „wymowę” zrobiłem to w niektórych przypadkach, ponieważ język polski nie pozwala na dokładne oddanie wymowy angielskiej, dlatego polecam zapoznać Ci się ze słownikiem online, znajdującym się pod adresem www.thefreedictionary.com.

 

Możesz zapoznać się dzięki niemu z wymową dowolnego słówka angielskiego, zazwyczaj w więcej niż jednym wariancie.

 

Czasownik To Be.

 

To Be” – czyli „być”

 

Jest to czasownik nieregularny, którego odmiany trzeba się po prostu nauczyć, ponieważ jego formy nie można przewidzieć na podstawie logicznej konstrukcji morfologicznej.

 

Jego odmiana wygląda następująco.

 

Liczba Pojedyncza

 

I (aj) – Ja Am (em) Ja jestem
You (ju) – Ty Are (ar) Ty jesteś
He (hi) – On Is (yz) On jest
She (szi) – Ona Is (yz) Ona jest
It (yt) – Ono/To Is (yz) Ono/To jest

 

Liczba Mnoga

 

We (łi) – My Are (ar) My jesteśmy
You (ju) – Ty/Wy Are (ar) Ty/Wy Jesteś/cie
They (wej) – Oni/One Are (ar) Oni/One są

 

Jak widać, nie wygląda to tak strasznie i wcale takie nie jest.

 

Teraz, aby stworzyć przeczenie do czasownika „be” należy dodać „not” bezpośrednio po nim.

 

Czyli przeczenie = (czasownik „to be”)+not

 

Np:

 

He is not a firefighter. – On nie jest strażakiem (hi yz nat a fajerfajter)

 

I am not your dad – Nie jestem twoim ojcem (aj em nat jur ded)

 

Teraz potrzebujesz jeszcze wiedzieć, w jaki sposób tworzy się pytania.

 

Jest to jeszcze łatwiejsze, ponieważ tworzy się je za pomocą inwersji.

 

Czyli zamieniamy czasownik i osobę miejscami.

 

Pytanie=inwersja

 

Np.

 

Weźmy poprzednie zdanie, tylko bez przeczenia.

 

He is a firefighter – On jest strażakiem.

 

Teraz, aby zmienić je na pytanie, musisz zamienić „is” z „he” miejscami.

 

Is He a firefighter? – Czy on jest strażakiem?

 

Lub

 

She is my best friend – Ona jest moją najlepszą przyjaciółką. (szi yz maj best frend)

 

Is She my best friend – Czy ona jest moją najlepszą przyjaciółką?

 

Jak widzisz, wcale nie jest to trudne do zapamiętania.

 

Jednak w „to be” można stosować również skróty i wręcz musisz się tego nauczyć, ponieważ w tekstach angielskich zazwyczaj korzysta się właśnie z form skróconych.

 

Więc do rzeczy, jednak nie martw się, to też nie będzie trudne, jak wspominałem w poprzedniej lekcji, angielski wcale nie jest trudnym językiem, jednak mogłeś odnieść takie wrażenie podczas szkolnej edukacji.

 

Skróty wykorzystuje się w formie twierdzącej oraz przeczeniach.

 

Forma Twierdząca.

 

Liczba pojedyncza.

 

I am I’m (ajm)
You are You’re (jor)
He is He’s (his)
She is She’s (sziz)
It is It’s (yts)

 

Liczba mnoga

 

We are We’re (łir)
You are You’re (jur)
They are They’re (der)

 

Forma przecząca.

 

W pierwszej osobie(I am), nie wykonuje się skrótu pomiędzy „be” a „not”.

 

Liczba pojedyncza.

 

I am not I’m not (ajm nat)
You are not You aren’t (ju arnt)
He is not He isn’t (hi yznt)
She is not She isn’t (szi yznt)
It is not It isn’t (yt yznt)

 

Liczba mnoga.

 

We are not We aren’t (łi arnt)
You are not You aren’t (ju arnt)
They are not They aren’t (wej arnt)

 

 

Jeżeli chodzi o „To be” to obecnie tyle, nie chcę podawać Ci za dużo informacji na jeden raz, wrócę do niego przy okazji omawiania poszczególnych czasów gramatycznych.

 

Teraz czas na kilka słówek związanych z czasem oraz dniami i porami.

 

Dni tygodnia.

 

 • Monday – Mon – poniedziałek (mondej)
 • Tuesday – Tue – wtorek (tjusdej)
 • Wednesday – Wed – środa (wensdej)
 • Thursday – Thu – czwartek (fersdej)
 • Friday – Fri – piątek (frajdej)
 • Saturday – Sat – sobota (saterdej)
 • Sunday – Sun – niedziela (sandej)

 

Piszemy je zawsze wielką literą, wyrażenia typu „w poniedziałek” lub „we wtorek” tłumaczymy ,korzystając z przyimka „on” np. „on Monday”, „on Tuesday”

 

Miesiące.

 

 • January – styczeń
 • February – luty
 • March – marzec
 • April – kwiecień
 • May – maj
 • June – czerwiec
 • July – lipiec
 • August – sierpień
 • September – wrzesień
 • October – październik
 • November – listopad
 • December – grudzień

 

Podobnie jak dni tygodnia, miesiące piszemy zawsze dużą literą, przed ich nazwą stawiamy przyimek „in”.

 

Np.

 

w Sierpniu – in August

 

w Kwietniu – in April

 

Pory dnia.

 

 • In the morning – rano
 • In the afternoon – po południu
 • In the evening – wieczorem
 • At dawn – rankiem
 • At noon – w południe
 • At night – w nocy
 • At midnight – o północy
 • On Monday afternoon – w poniedziałek po południu

 

 

Pory roku.

 

 • Spring – wiosna
 • Summer – lato
 • Autumn – jesień
 • Winter – zima

 

Z porami roku, również używamy przyimka „in”

 

Np.

 

wiosną – in Spring

 

Godziny zostawię już na kolejną lekcję.

 

Teraz nadszedł czas na gwóźdź programu, 1 listę frekwencyjna, są to listy, określające najważniejsze tzn. najpopularniejsze słowa w dowolnym języku obcym.

 

Możesz pomyśleć, „znów nauka słówek jak w szkole, tylko co mi po tym”, ano musisz zrozumieć, że bez znajomości słówek nic nie osiągniesz, a co najważniejsze są to te słówka, które należy znać, ucząc się z listy frekwencyjnej, pomijasz wszystkie nieważne i rzadko używane słówka, na pewno na lekcjach angielskiego uczyłeś się takich słów, z którymi do tej pory nawet nie spotkałeś się w tekście angielskim.

 

Tak więc zapoznasz się dzisiaj z setką słów, ta setka słów odpowiada za uwaga, 50% używanego języka!

 

Wystarczy tylko tyle, abyś aż w połowie rozumiał język angielski, jednak kolejne % zdobywa się już trudniej :)

 

Na ok. 80% języka potrzeba tysiąca słów.

 

Oto wszystkie 100 słówek.

 

 • The – przedimek określony przed rzeczownikami.
 • Of – odpowiada dopełniaczowi.
 • To – do, na, aby.
 • And – i, a.
 • A – przedimek nieokreślony.
 • In – w(np. W pudełku), na(np. Jeden na sto), u(kogoś),
 • Is – jest (np. he/she/it is – on/ona/ono jest).
 • It – to,ono.
 • You – ciebie, was, wy, ty, ktoś.
 • That – że, iż, ten, ta, to, tamten, tamta, tamto.
 • He – on.
 • Was – był, była, było (czas przeszły czasownika „be” 3 os.l.p).
 • For – dla, w przypadku, z powodu, na/przez(jakiś czas).
 • On – na.
 • Are – you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są. (np. Where are you from? / Skąd jesteś.).
 • With – z, wraz, razem z, wśród.
 • As – jako.
 • I – ja.
 • His – jego.
 • They – oni.
 • Be – być, (o wieku) kończyć(ileś lat; np. This year i will be 20)
 • At – w(np. Późniejszym terminie), przy, w(odnosząc się do miejsca).
 • One – jeden.
 • Have – mieć, posiadać.
 • Yhis – ten, ta, to.
 • From – od(np. Z dala od kogoś), z(np. Z jakiegoś kraju)
 • Or – lub, czyli.
 • Had – jest to forma czasu przeszłego prostego(past simple) czasownika „have” oraz imiesłów czasu przeszłego(past participle) czasownika „have”.
 • By – zgodnie z(czymś), za(coś), obok,przy,nad(np. Jeziorem), przez, do(jakiegoś momentu w czasie)
 • Hot – gorąco, gorący.
 • Word – słowo, wiadomość, informacja.
 • But – spójnik „ale”, przyimek „oprócz”, ależ, ale to, przysłówek „tylko”
 • what – jaki, jaka, jakie, co.
 • Some – niektórzy, trochę, około, mniej więcej.
 • We – my.
 • Can – móc, potrafić.
 • Out – na zewnątrz, poza(np. domem)
 • other – inny.
 • Were – byli (czas przeszły czasownika być)
 • All – wszystko, wszyscy.
 • There – tam.
 • When – kiedy, gdy.
 • Up – w górę, do góry, więcej.
 • Use – wykorzystywać, korzystać, używać.
 • Your – twój, wasz.
 • How – jak, w jaki sposób.
 • Said – wskazany, wymieniony, powiedziany, powiedzieć, powiedział/a.
 • an – przedimek nieokreślony rzeczownikami.
 • Each – każdy.
 • She – ona.
 • Which – który.
 • Do – robić, czynić,omawiać(jakiś temat), przerabiać(coś).
 • Their – ich.
 • Time – czas, okres, pora.
 • If – czy, jeśli, jeżeli.
 • Will – chcieć, (również wyraz wskazujący na czas przyszły stojącego po nim czasownika).
 • Way – droga, sposób, metoda.
 • About – wkoło, na około, około, w przybliżeniu, o(kimś, czymś).
 • Many – wiele, dużo.
 • Then – następnie, wówczas, zatem, wtedy.
 • Them – im, ich.
 • write – pisać, napisać.
 • Would – forma przeszła czasownika „will”, byłoby(np. miło)
 • like – lubić, podobny(do kogoś, do czegoś), jak.
 • So – więc, a więc, w taki sposób.
 • These – te, ci.
 • Her – jej, ją.
 • Long – długi(np. On jest długi, nie widzieli się długi czas.) od dawna.
 • Make – robić, przygotowywać, produkować, czynić.
 • Thing – rzecz.
 • See – zobaczyć, ujrzeć, widzieć, oglądać, obejrzeć, rozumieć, pojmować.
 • Him – jego, go.
 • Two – dwa.
 • has – ma.
 • Look – patrzeć, spoglądać, wyglądać(jakoś).
 • More – bardziej, więcej.
 • Day – dzień.
 • Could – czas przeszły czasownika „can” – móc.
 • Go – iść, pójść, chodzić, działać (np. o urządzeniu).
 • come – podchodzić, dochodzić (np. do tematu wypowiedzi).
 • Did – operator tj. nieprzetłumaczalna cząstka, jest informacją gramatyczną o zastosowanym czasie. Nie można jej tłumaczyć! Wyjątkiem jest tłumaczenie jej jako „czy” np. Did she tell the truth​? – Czy ona powiedziała prawdę?
 • Number – liczba, numer, liczne(np. Powody / number of reasons).
 • Sound – dźwięk, brzmieć.
 • No – nie.
 • Most – najbardziej, większość.
 • People – ludzie, osoby.
 • My – mój.
 • Over – nad, ponad, powyżej, skończony, zakończony.
 • Know – wiedzieć, znać, poznać.
 • Water – woda, podlewać.
 • Than – niż, od.
 • Call – wołać; telefonować, nazywać.
 • First – pierwszy.
 • Who – który, kto.
 • May – maj, móc.
 • Down – na dół.
 • Side – zbocze, bok, strona(np. Kasety, jezdni, w sporze)
 • Been – imiesłów czasu przeszłego od czasownika „be” tzw. forma 3.
 • Now – teraz, w tej chwili.
 • Find – znajdować, znaleźć.

 

W tej lekcji to już tyle, po przyswojeniu tego materiału, zauważysz już niemały postęp, a to dopiero początek Twojej drogi.

 

Dodatkowo zachęcam Cię do zaglądania do różnych słowników, bo wiele z wymienionych słówek, ma również inne znaczenia, te wymienione przeze mnie są najpopularniejsze.

 

Pozdrawiam Cię i życzę miłego dnia.

 

Wojciech Woźniak

 

 

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie będzie opublikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.