Strona Główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zasada 1: Dane personalne użytkowników serwisu Wojciecha Woźniaka, nigdy i na żadnych warunkach nie są udostępniane osobom trzecim.

Zasada 2: Dane personalne (imię/nick) oraz adres e-mail są konieczne, aby otrzymać przesyłany drogą elektroniczną biuletyn oraz odpowiedzi na zadane pytania. W przesłanym biuletynie mogą znaleźć się oferty promocyjne lub reklamowe.

Wojciech Woźniak zastrzega sobie prawo do przesyłania niezamówionych wiadomości, osobą które udostępniły swoje dane kontaktowe.

Wiadomości te zawierać mogą informacje dotyczące funkcjonowania serwisu, pojawienia się nowych informacji lub usług i produktów w tym również informacji niekomercyjnych.

Zasada 3: Każdy subskrybent ma możliwość do zmiany lub/i usunięcia swoich danych z bazy  po wysłaniu na adres podany w zakładce „Kontakt” odpowiedniego żądania. Zmiana lub usunięcie nastąpi w możliwie najkrótszym czasie od przeczytania wiadomości przez administratora.

Zasada 4: „Cookies” (tzw. ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Wojciecha Woźniaka, mogą wykorzystywać „cookies” tj. niewielkie nieszkodliwe informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. „Cookies” nie mogą zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika., użytkownik może sam zadecydować, czy je zaakceptować czy nie.

W przypadku niezaakceptowania „cookies” niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Polityka Plików Cookies : Można zapoznać się z nią pod adresem http://www.wojciechwozniak.pl/polityka-plikow-cookies/

Zasada 5: Wyłączenie odpowiedzialności

Wojciech Woźniak udostępnia użytkownikom informacje,opinie oraz porady praktyczne związane z tematyką serwisu. Jednakże prawdopodobnie mogą nie być one jednakowo skuteczne dla wszystkich, użytkownicy nie powinni bezwarunkowo korzystać z wszystkiego co udostępnia.

Użytkownicy wykorzystują te informacje na własne ryzyko i zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami. Nie mogą więc oni żądać od właściciela serwisu odszkodowań lub rościć sobie praw do jakiegokolwiek zadośćuczynienia ani występować przeciw niemu na drodze sądowej.

Wszystkie informacje umieszczone przez Wojciecha Woźniaka są z dobrej woli oraz są zgodne z jego przekonaniami i opiniami w dniu ich publikacji, więc mogą one ulec zmianie.

Zasada 6: Wojciech Woźniak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej polityce prywatności w dowolnym momencie. Każdego subskrybenta bez wyjątków obowiązuje najnowsza wersja polityki prywatności.

Wyjątkiem jest zasada pierwsza, która jest niezmienna, dotycząca nieudostępniania danych personalnych osobom trzecim.